SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ยอดชาย จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105557129307
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 185/18 ซอยริมคลองบางกอกน้อย ต.บางขุนนนท์ อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร #10700
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต จำหน่าย อาหาร เสริม

Links