SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : กำแพงเพชร ปาล์ม ออยล์ จำกัด
กำแพงเพชร ปาล์ม ออยล์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0625557000270
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 641 หมู่ที่ 9 ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร #62160
โทรศัพท์ : 081-3267472
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

โรงงานสกัดน้ำมันพืช

Links