SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.มิลลิเมด คิทเช่น ฟู้ดส์ จำกัด
บจ.มิลลิเมด คิทเช่น ฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105555018150
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 197/1 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ #10290
โทรศัพท์ : 0-2945-9555
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต จำหน่าย ขายปลีกขายส่ง รับจ้างทำอาหาร อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

Links