SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด
บจ.มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105553133237
หมวดหมู่ : น้ำตาลและสารให้ความหวาน
ที่อยู่ : 99 หมู่ที่ 10 ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี #61150
โทรศัพท์ : 0-5604-9705
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

จัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลทุกชนิด

Links