SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.มิ่งมงคล อุดร จำกัด
บจ.มิ่งมงคล อุดร จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0415554001145
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 130/11 หมู่ที่ 1 ซอยบ้านหนองบัว ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี #41000
โทรศัพท์ : 0-4232-1209
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

โรงงานผลิตเครื่องแกง


Links