SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ก้าวหน้าโภคภัณฑ์ จำกัด
ก้าวหน้าโภคภัณฑ์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0345537000145
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 73 หมู่ที่ 8 ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี #34360
โทรศัพท์ : 0-4531-9000
แฟกซ์ : 0-4530-3151
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

โรงงานสกัดน้ำมันพืช


Links