SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : กาลลันท์ โอเชี่ยน (ไทยแลนด์) จำกัด
กาลลันท์ โอเชี่ยน (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105533005314
หมวดหมู่ : อาหารทะเล
ที่อยู่ : 99/12-13 โครงการเอกชัยคอมเพล็กซ์ หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-34 834 911
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต ส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง


Links