SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.มาย - ไทย ฟู้ด จำกัด
บจ.มาย - ไทย ฟู้ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105554040488
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 4/1 ซอยลาดพร้าว 52(นิเวศน์2) ต.วังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร #10310
โทรศัพท์ : 0-2933-6121
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการด้านธุรกิจจัดจำหน่าย นำเข้า จำหน่าย และแปรรูปสินค้าประเภท ผลไม้อาหารรวมถึงวัตถุดิบ


Links