SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.มาบุญครอง ศิริชัย 25 อินดัสเทรียล โปรดักส์ จำกัด
บจ.มาบุญครอง ศิริชัย 25 อินดัสเทรียล โปรดักส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0305537000161
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 88/8 หมู่ที่ 1 ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา #30170
โทรศัพท์ : 0-2885-3311
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตสารเคมีหรือน้ำมันอื่น ผลิตมาจากเปลือกมะ


Links