SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.มาตาปิตุ ควอลิตี้ ฟู้ด จำกัด
บจ.มาตาปิตุ ควอลิตี้ ฟู้ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105554014436
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : 711/4 ตรอกวัดจันทร์ใน ต.บางโคล่ อ.เขตบางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร #10120
โทรศัพท์ : 0-2284-2321
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการนำเข้า ผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม


Links