SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.มัสคาโล จำกัด
บจ.มัสคาโล จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105554069281
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 165 ซอยบางนา - ตราด 56 ต.บางนา อ.เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร #10260
โทรศัพท์ : 0-2953-9977
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการค้า ผลิต ส่งออก และนำเข้าอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง อาหารพร้อมรับประทาน


Links