SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.มังกี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บจ.มังกี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0245555002546
หมวดหมู่ : ผลไม้
ที่อยู่ : 3/45 ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา #24000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก

Links