SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.มอนเด นิสซิน (ประเทศไทย) จำกัด
บจ.มอนเด นิสซิน (ประเทศไทย) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105546115563
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : 87 ออล ซีซั่นส์ เพลส เอ็ม ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 22 ยูนิต 2202 ถนนวิทยุ ต.ลุมพินี อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร #10330
โทรศัพท์ : 0-2654-3013
แฟกซ์ : 0-2654-3177
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิต ค้าส่งขนมปัง คุ๊กกี้

Links