SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.มอนเด เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
บจ.มอนเด เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105546114869
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : 87 ออล ซีซั่นส์ เพลส เอ็ม ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 22 ยูนิต 2202 ถนนวิทยุ ต.ลุมพินี อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร #10330
โทรศัพท์ : 0-2654-3188
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต ค้าส่งขนมปัง คุ๊กกี้


Links