SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
บจ.มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0635530000040
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 300 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก #63110
โทรศัพท์ : 0-5556-3252
แฟกซ์ : 0-5554-4860
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต - จำหน่ายส่งอาหารกระป๋อง นำเข้า ส่งออกสินค้า

Links