SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.มหาชัย แกรนด์ พาร์ควิว จำกัด
บจ.มหาชัย แกรนด์ พาร์ควิว จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0745524000083
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 923/247 ก. ถนนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร #74000
โทรศัพท์ : 0-3441-9400
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูป


Links