ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ภูฟ้าใส จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105545046274
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 165/244 ถนนพหลโยธิน 33 ต.ลาดยาว อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร #10900
โทรศัพท์ : 0-2511-5447
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต แปรรูปและจำหน่ายส่ง-ปลีกสินค้าเกษตรทุกชนิด

แผนที่ :


Links