SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ภูแลโป่งพระบาท จำกัด
บจ.ภูแลโป่งพระบาท จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0575551000759
หมวดหมู่ : ผลไม้
ที่อยู่ : 286 หมู่ที่ 18 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย #57100
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตจำหน่ายสินค้าแปรรูปสับปะรดภูแลเชียงราย เนื้อสับปะรดภูแลโป่งพระบาท

Links