SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ภูเชียงทา เฮิร์บแลนด์ จำกัด
บริษัท ภูเชียงทา เฮิร์บแลนด์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0365554000255
หมวดหมู่ : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ISIC CODE 1079)
ที่อยู่ : 146 หมู่ที่ 3 ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ #36250
โทรศัพท์ : 081-904-5346
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บำรุ่งร่างกาย

แผนที่ :


Links