SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ภูเขียว แดรี่ โปรดักส์ จำกัด
บจ.ภูเขียว แดรี่ โปรดักส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0365539000011
หมวดหมู่ : นมและผลิตภัณฑ์นม
ที่อยู่ : 555 หมู่ที่ 2 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ #36110
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากนมทุกชนิด

Links