SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ภิญาดา จำกัด
บจ.ภิญาดา จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0845554005864
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 5 หมู่ที่ 2 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี #84130
โทรศัพท์ : 08-1497-9548
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการทำโรงสกัดปาล์มน้ำมันเพื่อจัดส่งโรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม


Links