SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท กาญจนอาภา จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105537058072
หมวดหมู่ : การผลิตกาแฟ ชา และสมุนไพรผงสำหรับชงเป็นเครื่องดื่ม (ISIC CODE 1076)
ที่อยู่ : เลขที่ 300/35 หมู่ที่ 10 ต.ลำปลาทิว อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 02 360 6113
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ : -

รายละเอียดธุรกิจ :

แผนที่ :


Links