SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ฟู้ดเมท จำกัด
บจ.ฟู้ดเมท จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0735543001154
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 58 หมู่ที่ 6 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม #73110
โทรศัพท์ : 0-3498-1335
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูป


Links