SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ฟูจิ ออยล์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บจ.ฟูจิ ออยล์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0205553002875
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 7/287 หมู่ที่ 6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง #21140
โทรศัพท์ : 0-3803-6240
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตผลิตภัณฑ์น้ำมันพืชทุกชนิด น้ำมันปาล์ม น้ำมันมะพร้าว


Links