ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท กาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท กาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105543107616
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 75/1 หมู่ 7 ถนนรามโกมุท ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี #94000
โทรศัพท์ : 0-2930-2539
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ : www.ganothailand.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตเห็ดหลินจือ จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเห็ดหลินจือ จำ


Links