SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ฟาทิสโก้ จำกัด
บจ.ฟาทิสโก้ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105551050652
หมวดหมู่ : วัตถุเจือปนอาหารและส่วนผสม
ที่อยู่ : 327 ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต ต.จอมพล อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร #10900
โทรศัพท์ : 0-2617-7958
แฟกซ์ : 0-2617-7126
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิต บรรจุ นำเข้า ส่งออก จำหน่าย และตัวแทนจำหน่ายอาหาร สินค้าพืชผลทางเกษตร วัตถุดิบ

Links