SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ฟ้ากุศล ฟรุ๊ต จำกัด
บจ.ฟ้ากุศล ฟรุ๊ต จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0515557000149
หมวดหมู่ : ผลไม้
ที่อยู่ : 106 หมู่ที่ 5 ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน #51120
โทรศัพท์ : 089-9544391, 080-860-8270
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

แปรรูป ซื้อ ขาย นำเข้า และส่งออก ผลิตผลทางการเกษตร

Links