SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ฟรุ้ต เทค จำกัด
บจ.ฟรุ้ต เทค จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105554110265
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 29/2 หมู่ที่ 2 ถนนโคกขวาง-ระเบาะไผ่ ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี #25140
โทรศัพท์ : 0-3720-6333
แฟกซ์ : 0-3720-6334
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตผลไม้สดและแปรรูป

Links