SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ฟยอร์ด กรุ๊ป จำกัด
บจ.ฟยอร์ด กรุ๊ป จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0835556003591
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 106 ถนนพัฒนา ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต #83000
โทรศัพท์ : 0-7624-6427
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปทุกชนิด


Links