SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.พีแอล ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด
บจ.พีแอล ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0405556000324
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 999/48 หมู่ที่ 9 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น #40130
โทรศัพท์ : 085-0000-9495
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายอาหารกระป๋อง

Links