ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท พีแอนด์เอฟ เทคโน จำกัด
บริษัท พีแอนด์เอฟ เทคโน จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105551108928
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 797/98 ซอยสุทธิพร ต.ดินแดง อ.ดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร #10400
โทรศัพท์ : 0-2942-7021-3
แฟกซ์ : 0-2942-7024
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

โรงงานอบไอน้ำผลไม้


Links