SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
บจ.พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105556177031
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : 99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้นที่ 16 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 ต.พระโขนง อ.เขตคลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร #10110
โทรศัพท์ : 0-2356-6000
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต ซื้อขายส่ง ขายปลีก ผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบอาหารชนิดต่างๆเช่นถั่วอบลูกกวาด

Links