SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บจ.พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105555017625
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
ที่อยู่ : 153/1 ซอยอ่อนนุช 39 ถนนสุขุมวิท 77 ต.สวนหลวง อ.เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร #10250
โทรศัพท์ : 0-2320-5555
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การค้าพืชสมุนไพร รวมทั้งผลิตและจำหน่ายยาสมุนไพรทุกชนิด

Links