SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.พีเค สแนคส์ จำกัด
บจ.พีเค สแนคส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0225557000630
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : 81/37 ถนนมหาราช ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี #22000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิต ค้าส่ง ค้าปลีก นำเข้าและส่งออก สินค้าประเภทขนมขบเคี้ยวสำเร็จรูป

Links