SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.พี.วี.วงศ์ประเสริฐ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105542057518
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : 308-310-312 ถนนสุขุมวิท ต.คลองเตย อ.เขตคลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร #10110
โทรศัพท์ : 0-2229-4280
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายขนมหวาน ขนมไหว้พระจันทร์

Links