SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.พี.พี. เนเจอร์ แคร์ จำกัด
บจ.พี.พี. เนเจอร์ แคร์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0115552003348
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 199/190 หมู่ที่ 3 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ #10280
โทรศัพท์ : 084-777-7077, 080-616-1677
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตจัดจำหน่ายและแบ่งบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

Links