SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.พี.เอ็น.ฟู้ด มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
บจ.พี.เอ็น.ฟู้ด มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105544006317
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : 4/104-7 หมู่ที่ 7 ถนนพระราม 2 ซอย 48 ต.แสมดำ อ.เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร #10150
โทรศัพท์ : 0-2889-5980
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต จำหน่ายส่ง-ปลีกขนมขบเคี้ยวต่าง ๆ

Links