SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.พี แอนด์ พี พารากอน จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105546036566
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 991 ห้องเลขที่ 136 ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน ถนนพระรามที่ 1 ต.ปทุมวัน อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร #10330
โทรศัพท์ : 0-2129-4386
แฟกซ์ : 0-2129-4389
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายส่งอาหารกระป๋องสำเร็จรูป

Links