SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.พี แอนด์ บี อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
บจ.พี แอนด์ บี อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0135545000886
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : 111/12 หมู่ที่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี #12120
โทรศัพท์ : 0-2153-4122
แฟกซ์ : 0-2153-4126
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต แบ่งบรรจุและจำหน่ายสิ่งที่ทำจากธัญญพืชและอา

Links