SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : กะลาใส จำกัด
กะลาใส จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0115544008425
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 10/1 หมู่ที่ 2 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ #77130
โทรศัพท์ : 0-3261-1831
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปลา


Links