SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.พี เอ็ม แอล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
บจ.พี เอ็ม แอล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105548157140
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 1316/19 ถนนลาดพร้าว ต.สามเสนนอก อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร #10310
โทรศัพท์ : 0-2512-3349
แฟกซ์ : 0-5564-1215
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำมัน และไขมันจากพืชและสัตว์


Links