SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : กะตักไทย จำกัด
กะตักไทย จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105557040179
หมวดหมู่ : อาหารทะเล
ที่อยู่ : 93/22 ถนนราษฎร์อุทิศ ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3801-0919
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตปลาและผลิตภัณฑ์จากปลาสดแช่เย็นหรือแช่แข็งเพื่อจัดจำหน่าย


Links