SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.พิโก เทคโนโลยี่ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105554040615
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 519/400-405 ถนนประชาอุทิศ ต.ทุ่งครุ อ.เขตทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร #10140
โทรศัพท์ : 0-2728-1021
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงาานที่เกี่ยวกับ การผสมสมุนไพรเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสมุนไพร

Links