SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.พัวพานทอง ซีฟูดส์ จำกัด
บจ.พัวพานทอง ซีฟูดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105555009843
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 48 ถนนรามคำแหง ต.หัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร #10240
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตจำหน่ายนำเข้าและส่งออกอาหารประเภทข้าวสารเนื้อสัตว์อาหารทะเลอาหารสดอาหารแช่แข็ง


Links