SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.พัทลุงน้ำมันปาล์ม จำกัด
บจ.พัทลุงน้ำมันปาล์ม จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0935556000044
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 25/3 หมู่ที่ 5 ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง #93000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม


Links