SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.พัทยา น้ำแข็งหลอด จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0205550012497
หมวดหมู่ : 1079 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ที่อยู่ : 127/3 หมู่ที่ 5 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี #20150
โทรศัพท์ : 0-3842-5270
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิต น้ำแข็งหลอด น้ำดื่ม

Links