SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.พ้อแดง อินดัสทรี่ จำกัด
บจ.พ้อแดง อินดัสทรี่ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0865555000327
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 293 หมู่ที่ 11 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร #86110
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานหีบน้ำมันปาล์ม


Links