SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : กสิสุรีย์ จำกัด
กสิสุรีย์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0735536000237
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 293/23 ถนนสุรวงศ์ ต.สุริยวงศ์ อ.เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร #10500
โทรศัพท์ : 0-2234-1502-9
แฟกซ์ : 0-2236-5197
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำมันพืช

Links