SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.พลแสง จำกัด
บจ.พลแสง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105557136800
หมวดหมู่ : ชาและกาแฟ
ที่อยู่ : 91/2 ซอยวัฒนานิเวศน์ 4 ต.สามเสนนอก อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร #10310
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตเครื่องดื่ม ชาและชาชงสมุนไพรพร้อมดื่ม การผลิตเครื่องดื่มที่มีชาและชาชงสมุนไพร

Links