SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.พฤนท์เทรดดิ้งส จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105553118521
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 140 ซอยศูนย์วิจัย 8 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ต.บางกะปิ อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร #10310
โทรศัพท์ : 0-2716-6255
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อาหารสำเร็จรูป

Links